Skip to main content

Vi tar ansvar

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö innebär för oss:

  • Nöjda medarbetare
  • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. En förutsättning för att det ska uppnås är att det sker i samverkan och att alla är delaktiga.
  • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska anordningar samt personlig skyddsutrustning ska vara i sådant skick att de ger betryggande säkerhet.

Första hjälpen

om ett nödläge skulle uppstå
Vi uppdaterar regelbundet vår kunskap i första hjälpen för att kunna hjälpa varandra om ett nödläge skulle uppstå.