Skip to main content

Vi tar ansvar

Miljö

Miljö

Miljö innebär för oss:

  • I allt vi gör strävar vi efter så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och undviker föroreningar.
  • Vi strävar efter att föreslå energieffektiva lösningar, samt välja material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.
  • Vi prioriterar bra miljöval vid transporter och genomför dessa planerat och effektivt.
  • Vi har en effektiv avfallshantering med optimal källsortering.

Miljöfrågor & ansvar

Elect Service AB skall genom att aktivt integrera miljöfrågor i hela sin verksamhet bidra till en bättre livsmiljö för de anställda, för företagets kunder, för samhället och naturen.