Skip to main content

Våra

ISO Certifikat

ISO Certifikat

Övergången till nya ISO 9001 och ISO 14001

Vi följer de regler för övergång som getts ut av ISO och IAF för övergång till ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

De bedöms som nya standarder av Swedac och det har skett flera stora förändringar.

ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001